Brian w Niemczech

Brian poleciał do Niemiec promować niemiecko języczne wydanie książki „Queen in 3D”. Pojawił się m.in. na tragach książki we Frankfurcie.


  • RSS
  • Facebook
  • YouTube
  • Last.fm