Brian i syn i….

Rehabilitacja po zabiegu na kolanie. Syn Briana Jimmy jest dyplomowanym lekarzem fizjoterapeutą.


  • RSS
  • Facebook
  • YouTube
  • Last.fm
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Pin It Share 0 0 Flares ×