Platyna dla Rapsodi

5 grudnia DVD Hungary Rhapsody uzyskało status platyny w Polsce.


  • RSS
  • Facebook
  • YouTube
  • Last.fm
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 0 Flares ×